innovena logo
ProsjekterTjenesterArtikler
 • innovena logo

Nettsider

Nettsider som skaper resultater

Nettsider som øker merkevarebevisstheten, konverterer besøkende til salg, og genererer leads.

Resultatorienterte

Skalerbare

Fremtidssikrede

nettsider

Alle våre nettsider er

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Redigerbare

Alle nettsider vi leverer vil du kunne redigere via ett panel som er intuitivt og enkelt å forstå seg på.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Lynraske

Våre nettsider er bygget på den nyeste teknologien på som gjør nettsiden din lynrask.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Moderne

Vi bruker den nyeste teknologien på markedet, og vil derfor få en robust og intuitiv nettside.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Sikkre

Vi tar sikkerhet på alvor og våre nettsider er beskyttet mot angrep og uautorisert personell.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

SEO optimaliserte

Våre nettsider blir utviklet med SEO i fokus, slik du stiller sterkere i søkemotorer som feks Google.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Skalerbare

Vi tilpasser nettsidene vi leverer slik at det er enkelt å skalere opp eller ned i fremtiden.

Prosessen er enkel

01

Planlegging

Dette er den viktigste delen av prosjektet, da det er viktig å kartlegge behovet til den enkelte. I denne fasen så planlegger vi nøyaktig hva behovet er og hvilken målgruppe det gjelder. Videre planlegger vi hvordan vi kan hjelpe til å nå målene som ønskes.​​​​‌‍​‍​‍‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍ ​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍ ​‍ ‌‍​‌‍ ‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍ ‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍ ‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍ ‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍ ‌‍‍‌‌‍‌​​ ‌‌‍​‌​‌‌​​​​​​​‍‌‌‍‌‌​​‍​‌‌​‍‌‌‍‌‌‌‍‌​​‌‌‌‍​​‍‌​‌​​‍​​‍‌​​​​‍‌‌‍​‌‌‍‌‌​​​‌‍​‍​‍‌‌‍​‍​‌‍‌‍​‌​‌‍​​‍‌‍‌​​‍​‌‍​‍‌‍​‍​‌‌‍​‍​‌‍​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​ ‌‌‍​‌‍ ‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​‌​‌‍‌‌‌​‌‍​‌​‍‌‍‍‌‌​​‌‌​‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‍‍​‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌​‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍​‍‌ ‌

02

Design & UX​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍​‌​‌‌​​​​​​​‍‌‌‍‌‌​​‍​‌‌​‍‌‌‍‌‌‌‍‌​​‌‌‌‍​​‍‌​‌​​‍​​‍‌​​​​‍‌‌‍​‌‌‍‌‌​​​‌‍​‍​‍‌‌‍​‍​‌‍‌‍​‌​‌‍​​‍‌‍‌​​‍​‌‍​‍‌‍​‍​‌‌‍​‍​‌‍​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​‌​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌

I denne fasen så utabeider vi design og identitet for din nettside basert på behov og ønske. Ved å bruke atferdsvitenskap kan vi bedre brukeropplevelsen på nettsidene vi leverer slik at vi leverer nettsider som faktisk gir resultater.

03

Utvikling

Dette er den siste fasen da alt annet er spikret og godkjent. Her vil utviklere og designere gå sammen og utvikle nettsiden. Vi vil holde deg i loopen igjennom hele prosessen slik at du alltid er oppdatert på prosessen.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌

Spennende prosjekt på gang?​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌​‌‍‌​‌‍​‌​‌‌‍​‌‍‌‍​‌‌‌‍​‍​‍‌​​​‌‍‌‍​‌​​​​‍‌​‌​‌‍‌​​‌​​​​‍‌​‍‌​​‌‌‍‌‍​‌​‍‌​​‌‍​‍​‌‍‌‍​‌​‍‌​‌‍‌‍‌‍​‌​​‌​​‍​​‌‌‍​‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​‌‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌

Har du et spennende prosjekt på gang, vil gjerne høre mer om det. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat. Vi er her for å hjelpe deg med å lykkes.​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌​‌‍‌​‌‍​‌​‌‌‍​‌‍‌‍​‌‌‌‍​‍​‍‌​​​‌‍‌‍​‌​​​​‍‌​‌​‌‍‌​​‌​​​​‍‌​‍‌​​‌‌‍‌‍​‌​‍‌​​‌‍​‍​‌‍‌‍​‌​‍‌​‌‍‌‍‌‍​‌​​‌​​‍​​‌‌‍​‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​‌‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​‍‌‍‌‌‌​‌​​‍​‍‌‌

Vanlige spørsmål om nettsider

 • Hvor lang tid tar det å lage en nettside?

  Hvor lang tid det tar å lage en nettside varierer veldig.

  • Lite prosjekt:
   et lite nettsideprosjekter kan bli gjort på 3-4 uker
  • Mellomstort prosjekt
   Mellomstore nettsideprosjekter kan variere fra 12 uker - 16 uker.
  • Stort prosjekt:
   Store nettsideprosjekter med skreddersydd funksjonalitet, design, og integrasjoner kan ta opp til 6 måneder eller mer.

  Siden hvert prosjekt er unikt, er det vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid et nettsideprosjekt vil ta, siden dette varierer fra prosjekt til prosjekt.

  For mer informasjon kan du lese her.

 • Hvor mye koster en nettside?

  8Kort svar:
  Prisen på en nettside kan variere fra 80.000 kr til 1.500.000 kr eller mer.

  Lengre svar:

  Prisen på en nettside varierer veldig, prisen på en enkel nettside kan ligge på mellom 80.000 kr og 120.000 kr.

  Mer komplekse nettsider med tilpassede funksjoner og design kan fort koste fra 120.000 kr eller mer.

  For mer detaljer, sjekk ut denne artikkelen som går dypere inn på nettside priser.

 • Hvilke faktorer påvirker prisen på en nettside?

  Prisen på en nettside påvirkes av faktorer som omfang, designkompleksitet, funksjonalitet, plattformvalg og innhold. Jo mer avansert og tilpasset prosjektet er, desto høyere kan kostnadene være.

 • Hva er inkludert i utviklingsprosessen?

  Utviklingsprosessen inkluderer vanligvis behovsanalyse, design, utvikling, testing og lansering. Etter lansering kan det også inkludere vedlikehold, oppdateringer og eventuelle justeringer.

 • Hva skjer hvis jeg trenger hjelp etter at nettsiden er lansert?

  Vi tilbyr vedlikeholds- og støttetjenester for å sikre at nettsiden din forblir optimal. Du kan kontakte oss for teknisk hjelp, oppdateringer eller eventuelle endringer.

 • Hvordan kan jeg forbedre nettsidens synlighet i søkemotorer som Google?

  Vi kan implementere grunnleggende søkemotoroptimalisering (SEO) under utviklingen. Dette inkluderer optimalisering av nøkkelord, meta-beskrivelser og struktur for å forbedre synligheten i søkemotorresultatene.

 • Kan jeg oppdatere innholdet på nettsiden selv?

  Ja, vi kan implementere et brukervennlig administrasjonspanel (CMS) som lar deg enkelt oppdatere tekst, bilder og annet innhold på nettsiden din.

 • Hvordan sikrer dere at nettsiden er mobilvennlig?

  Vi bruker responsivt design i utviklingen, som tilpasser seg forskjellige skjermstørrelser. Dette sikrer at nettsiden fungerer godt på både datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner.

 • Hva er betydningen av god brukeropplevelse (UX) på nettsiden?

  En god brukeropplevelse er avgjørende for at besøkende skal kunne navigere enkelt, finne informasjon raskt og ha en positiv opplevelse på nettsiden din. Dette kan føre til økt engasjement og konverteringer.

 • Hvordan velger dere riktig plattform for nettsiden min?

  Valg av plattform avhenger av dine behov og mål. Vi vurderer faktorer som funksjonalitet, skalerbarhet og brukervennlighet for å velge den mest passende plattformen.