innovena logo
ProsjekterTjenesterArtikler
  • innovena logo

GDPR & Cookies 🍪

Hos Innovena AS skal du være sikker på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi ivaretar dine personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer dine opplysninger, og hvem vi deler dem med, og dine rettigheter.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer. All bruk av personopplysninger (innsamling, registrering, lagring, sammenstilling og utlevering) regnes som behandling av personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Innovena AS er behandlingsansvarlig for opplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun IP adresse via tredjepartsløsningen Vercel, i forbindelse med statisikk på vår hjemmeside.

Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi mottar opplysninger direkte fra deg når du besøker vår nettside, eller kommer i kontakt med oss på andre måter. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere våre tjenester, eller for å kunne følge opp dine henvendelser.

Hvorfor har vi lov til å bruke dine personopplysninger?

Vår bruk av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene:

  • Oppfyllelse av avtale med deg
  • Oppfyllelse av en rettslig forpliktelse
  • Formål knyttet til en berettiget interesse

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Innovena AS har etablerte rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene dine. All behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

Når sletter vi personopplysningene?

Innovena AS oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte. Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Du kan selvsagt også kontakte oss dersom du ønsker at opplysningene skal slettes.

Hvem deler vi personopplysninger med?

All utveksling av data gjøres i tråd med tydelige retningslinjer for behandling av opplysninger. Der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt, vil offentlige myndigheter også motta informasjon.

Dine rettigheter

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, retting av og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg.

Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser eller behov.

Dersom du mener at vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgiving, setter vi pris på at du tar kontakt med oss umiddelbart.