innovena logo
ProsjekterTjenesterArtikler
 • innovena logo

Nettbutikk

Nettbutikk som konverterer

Gjør klikkene dine om til salg med en nettbutikk som er skreddersydd for dine mål!

Resultatorienterte

Skalerbare

Fremtidssikrede

nettsider

Alle våre nettbutikker er

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Redigerbare

Alle nettsider vi leverer vil du kunne redigere via ett panel som er intuitivt og enkelt å forstå seg på.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Lynraske

Våre nettsider er bygget på den nyeste teknologien på som gjør nettsiden din lynrask.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Moderne

Vi bruker den nyeste teknologien på markedet, og vil derfor få en robust og intuitiv nettside.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Sikkre

Vi tar sikkerhet på alvor og våre nettsider er beskyttet mot angrep og uautorisert personell.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

SEO optimaliserte

Våre nettsider blir utviklet med SEO i fokus, slik du stiller sterkere i søkemotorer som feks Google.

nettsider, nettbutikk, programmatiske bannere, nettside, next, sanity

Skalerbare

Vi tilpasser nettsidene vi leverer slik at det er enkelt å skalere opp eller ned i fremtiden.

Prosessen er enkel

01

Planlegging

Dette er den viktigste delen av prosjektet, da det er viktig å kartlegge behovet til den enkelte. I denne fasen så planlegger vi nøyaktig hva behovet er og hvilken målgruppe det gjelder. Videre planlegger vi hvordan vi kan hjelpe til å nå målene som ønskes.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌

02

Design & UX​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌‌‍‌​‌‍‌‍​​​‌‍​‌‍‌​‌‍‌​‌‍​‍​‍‌​‍‌‌‍​‍​​​​‌​​‍‌​‌​​​​‌‍​‍​​​​‍‌​‍​​‍‌​​‍‌‍‌‍​‍‌‌‍‌​​‍​​‍​​​‍​​​​‌​‌‍‌‌​​​‌‍​‌​​‌​‌‌​‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​‌​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌

I denne fasen så utabeider vi design og identitet for din nettbutikk basert på behov og ønske. Ved å bruke atferdsvitenskap kan vi bedre brukeropplevelsen på nettsidene vi leverer slik at vi leverer netbutikker som faktisk gir resultater.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍ ​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍ ​‍ ‌‍​‌‍ ‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍ ‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍ ‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍ ‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍ ‌‍‍‌‌‍‌​​ ‌​‌‌‍‌​‌‍‌‍​​​‌‍​‌‍‌​‌‍‌​‌‍​‍​‍‌​‍‌‌‍​‍​​​​‌​​‍‌​‌​​​​‌‍​‍​​​​‍‌​‍​​‍‌​​‍‌‍‌‍​‍‌‌‍‌​​‍​​‍​​​‍​​​​‌​‌‍‌‌​​​‌‍​‌​​‌​‌‌​‌​​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​ ‌‌‍​‌‍ ‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​‌​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌​‌‌​‌‍‌‌‌​​‌​‌​‌‍‌‌‌​‌‍​‌​‍‌‍‍‌‌​​‌‌​‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‍‍​‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌​‍‌‍‌‌‌‍‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍​​​​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​​‍​‍‌ ‌

03

Utvikling

Dette er den siste fasen da alt annet er spikret og godkjent. Her vil utviklere og designere gå sammen og utvikle nettbutikken. Vi vil holde deg i loopen igjennom hele prosessen slik at du alltid er oppdatert på prosessen.​​​​‌‍​‍​‍‌‍ ‌

Spennende prosjekt på gang?​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌​‌‍‌​‌‍​‌​‌‌‍​‌‍‌‍​‌‌‌‍​‍​‍‌​​​‌‍‌‍​‌​​​​‍‌​‌​‌‍‌​​‌​​​​‍‌​‍‌​​‌‌‍‌‍​‌​‍‌​​‌‍​‍​‌‍‌‍​‌​‍‌​‌‍‌‍‌‍​‌​​‌​​‍​​‌‌‍​‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​‌‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‌​‌‍‍‌‌‌​‌‍​‌‍‌‌​‍​‍‌‌

Har du et spennende prosjekt på gang, vil gjerne høre mer om det. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat. Vi er her for å hjelpe deg med å lykkes.​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌‍‍​‌‌​‌‌​‌​​​‍‍​‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍​‌‌‍​‌‍‍​‌‍‌​‌‌​​‍‍​​​​​​​​​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌​‌​‌‍‌​‌‍​‌​‌‌‍​‌‍‌‍​‌‌‌‍​‍​‍‌​​​‌‍‌‍​‌​​​​‍‌​‌​‌‍‌​​‌​​​​‍‌​‍‌​​‌‌‍‌‍​‌​‍‌​​‌‍​‍​‌‍‌‍​‌​‍‌​‌‍‌‍‌‍​‌​​‌​​‍​​‌‌‍​‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌‍​‌‍‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍​‌‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‌​‍‌‍‌‌‌​‌​​‍​‍‌‌

Vanlige spørsmål om nettbutikker

 • Hvor lang tid tar det å lage en nettbutikk?

  Hvor lang tid det tar å lage en nettbutikk varierer veldig.

  • Lite prosjekt:
   et lite nettbutikkprosjekt kan bli gjort på 3-4 uker
  • Mellomstort prosjekt
   Mellomstore nettbutikkprosjekter kan variere fra 12 uker - 16 uker.
  • Stort prosjekt:
   Store nettbutikkprosjekter med skreddersydd funksjonalitet, design, og integrasjoner kan ta opp til 6 måneder eller mer.

  Siden hvert prosjekt er unikt, er det vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid et nettbutikkprosjekt vil ta, siden dette varierer fra prosjekt til prosjekt.

 • Hvor mye koster en nettbutikk?

  Kort svar:
  Prisen på en nettbutikk kan variere fra 80.000 kr til 1.500.000 kr eller mer.

  Lengre svar:

  Prisen på en nettbutikk varierer veldig, prisen på en enkel nettbutikk kan ligge på mellom 80.000 kr og 180.000 kr.

  Mer komplekse nettsider med tilpassede funksjoner og design kan fort koste fra 180.000 kr eller mer.

 • Hvilke faktorer påvirker prisen på en nettbutikk?

  Prisen på en nettbutikk påvirkes av faktorer som omfang, designkompleksitet, funksjonalitet, plattformvalg og innhold. Jo mer avansert og tilpasset prosjektet er, desto høyere kan kostnadene være.

 • Hva er inkludert i utviklingsprosessen?

  Utviklingsprosessen inkluderer vanligvis behovsanalyse, design, utvikling, testing og lansering. Etter lansering kan det også inkludere vedlikehold, oppdateringer og eventuelle justeringer.

 • Hva skjer hvis jeg trenger hjelp etter at nettbutikken er lansert?

  Vi tilbyr vedlikeholds- og støttetjenester for å sikre at netbutikken din forblir optimal. Du kan kontakte oss for teknisk hjelp, oppdateringer eller eventuelle endringer.

 • Hvordan kan jeg forbedre nettbutikkens synlighet i søkemotorer som Google?

  Vi kan implementere grunnleggende søkemotoroptimalisering (SEO) under utviklingen. Dette inkluderer optimalisering av nøkkelord, meta-beskrivelser og struktur for å forbedre synligheten i søkemotorresultatene.

 • Kan jeg oppdatere innholdet på nettbutikken selv?

  Ja, vi kan implementere et brukervennlig administrasjonspanel (CMS) som lar deg enkelt oppdatere tekst, bilder, produkter og annet innhold på nettbutikken din.

 • Hvordan sikrer dere at nettbutikken er mobilvennlig?

  Vi bruker responsivt design i utviklingen, som tilpasser seg forskjellige skjermstørrelser. Dette sikrer at netbutikken fungerer godt på både datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner.

 • Hva er betydningen av god brukeropplevelse (UX) på nettbutikken?

  En god brukeropplevelse er avgjørende for at besøkende skal kunne navigere enkelt, finne informasjon raskt og ha en positiv opplevelse på nettsiden din. Dette kan føre til økt engasjement og konverteringer.

 • Hvordan velger dere riktig plattform for nettbutikken min?

  Valg av plattform avhenger av dine behov og mål. Vi vurderer faktorer som funksjonalitet, skalerbarhet og brukervennlighet for å velge den mest passende plattformen.