innovena logo

New Website - Everything You Need to Know to Succeed Online in 2024

Ny nettside
Ny nettside
Joakim Skansen Flatmoen

2024-05-10

New Website - Everything You Need to Know to Succeed Online in 2024

Is it time to upgrade your website? Or maybe you need a completely new website for your business? Whether you're building a new website from scratch or redesigning an existing one, there's a lot to consider. In this guide, we go through everything you should know to create a website that really delivers results in 2024.

In today's digital age, a professional and user-friendly website is not just a "nice-to-have", but an absolute necessity for businesses that want to succeed. Here are some reasons why a modern website is crucial in 2024:

Why do you need a new website?

A professional, modern website is crucial for any business that wants to succeed in today's digital landscape. Your website is often the first encounter potential customers have with your brand. It should therefore:

If your website doesn't meet these criteria, it may be time for an upgrade. An outdated or poorly functioning website can actually harm your business more than it helps.

Important elements in a good website design

When creating a new website, [design]() is one of the most important factors to consider. Good website design isn't just about looks, but also usability, navigation, and conversion optimization. Here are some key elements:

Responsive design

In 2024, it's absolutely crucial that your website is responsive, meaning it adapts and functions optimally on all screen sizes. Over half of all web traffic now comes from mobile devices, so the mobile version should be prioritized.

Clean layout and visual hierarchy

The website should have a clean and clear layout with a distinct visual hierarchy. Use size, colors, and placement to guide the user to the most important content and calls to action (CTA).

User-friendly navigation

Make it easy for the user to find their way with an intuitive and consistent menu structure. The user should ideally be able to find what they're looking for with a maximum of 3 clicks.

Fast loading

Websites that load slowly have higher bounce rates and lower conversion. Make sure your website is optimized for speed, with compressed images and minimal heavy elements.

Vanlige spørsmål om å lage ny nettside

 • Hvor mye koster det å lage en ny nettside?

  Prisen på en ny nettside avhenger av mange faktorer som omfang, funksjonalitet og design. En enkel nettside kan koste fra rundt 20 000 kr, mens en mer avansert nettside med skreddersydd design og integrasjoner fort kan koste 100 000 kr eller mer. Det beste er å be om et konkret tilbud basert på dine spesifikke behov.

 • Hvor lang tid tar det å lage en ny nettside?

  Tidsrammen varierer også ut fra kompleksitet. En enkel nettside kan være oppe på noen uker, mens større prosjekter kan ta flere måneder. Som regel må man beregne 1-2 måneder fra oppstart til lansering for en gjennomsnittlig bedriftsnettside. Husk også å sette av tid til innholdsproduksjon, testing og kvalitetssikring.

 • Bør jeg velge en norsk eller utenlandsk leverandør?

  Det kan være mange fordeler med å velge en norsk leverandør, som enklere kommunikasjon, bedre forståelse av det norske markedet og norske lover og regler. Samtidig kan utenlandske byråer ofte være rimeligere. Vurder hva som er viktigst for deg - pris, lokal kunnskap eller tett oppfølging.

 • Hva er forskjellen på Wordpress, Sanity og andre plattformer?

  Wordpress er et populært CMS-system som er enkelt å bruke, men kan bli tungt og tregt for større nettsteder. Sanity er et moderne, headless CMS som gir stor fleksibilitet og ytelse, men krever mer teknisk kompetanse. Andre alternativer er Shopify for nettbutikk, eller skreddersydde løsninger. Valget avhenger av dine spesifikke behov og ressurser.

 • Hva bør jeg tenke på når jeg velger leverandør?

  Se etter en leverandør med god erfaring og en solid portefølje av tidligere prosjekter. Be om referanser og sjekk anmeldelser. En god leverandør bør også være en god rådgiver og sparringspartner, ikke bare en teknisk utvikler. Sørg for å ha en åpen dialog om forventninger, budsjett og tidsrammer helt fra starten av.